Home/OTOTO, 厨具/Ototo Design 尼斯湖水怪茶漏/Baby Nessie

Ototo Design 尼斯湖水怪茶漏/Baby Nessie

¥98.00

Buy product

SKU: sku0617-5 Categories: ,

Description

尼斯湖水怪宝宝茶漏 (Baby Nessie Tea infuser)是继OTOTO DESIGN 尼斯湖系列之后的第三个作品,前两个作品分别是尼期湖汤勺,尼期湖漏勺。

品牌:OTOTO DESIGN

国家:以色列

品名:尼斯湖水怪宝宝茶漏/Baby Nessie Tea infuser

尺寸:5 x 5.5 x 15 cm